Komunikacja AAC

„Nie potrafię rozmawiać z Tobą, bo nie mówię, nie mogę się poruszać, albo mam z tym

dużą trudność, zawodzą mnie zmysły, ale uwierz, że tak jak ty pragnę się z Tobą

komunikować, chcę żebyś mnie rozumiał…. Dzięki odpowiedniemu wsparciu mogę stać się

aktywnym uczestnikiem mojego życia, od teraz lepszego, bo pełnego wyborów. Może są to

małe rzeczy, ale jakże cudownie jest czuć się zrozumianym, gdy pali mnie pragnienie, gdy

chcę wybrać ulubioną zabawę, lub po prostu odpocząć. A przy tym mogę nauczyć się tak

wiele…”

 

 

para16

 

Nie ma nic ważniejszego niż móc porozumiewać się i być zrozumianym. Rozmowa to fundament naszego życia. Dzięki niej możemy wyjaśnić nieporozumienia, przełamać niechęć, zaspokoić indywidualne potrzeby.  Dziecko, które nie ma narzędzia do komunikacji stosuje to czym dysponuje, czasem jest to gniew, krzyk, bierność. Tylko od nas zależy czy zastanowimy się, co swym zachowaniem chce nam powiedzieć, czy mu pomożemy…   Długotrwałe egzystowanie dziecka z wieloraką niepełnosprawnością w ,,szumie słownym”, którego ono nie rozumie czyni z niego biernego słuchacza prowadząc do zaburzenia rozumienia mowy. Stąd tak ważne jest wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC (Augmentative and Alternative Communication).  Komunikacja wspomagająca zawiera wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu.   Wielokrotnie specjaliści i rodzice zadają sobie pytanie czy wprowadzać komunikację AAC u dziecka, u którego są pewne werbalne umiejętności. Badania naukowe dowodzą przyśpieszenie rozwoju mowy za pomocą AAC.   Głównym celem wspieranej komunikacji jest zawsze dążenie do rozwoju komunikacji mówionej (gdy jest to możliwe).

 

 

2

 

 

W naszym ośrodku  wprowadzamy komunikację AAC opartą na aktywnym modelu pracy z dzieckiem. Poprzez wprowadzanie strategii komunikacyjnych uczymy wychowanków nowych zachowań, wyrażania swoich potrzeb, dajemy doświadczenie sprawstwa. Poszukując w codziennej pracy terapeutycznej  efektywnych sposobów porozumiewania się, korzystamy z wielu metod, dostosowując je indywidualnie do możliwości i potrzeb naszych wychowanków.   Korzystamy z różnych systemów gestów, różnorodnych systemów obrazkowych, piktogramów lub symboli abstrakcyjnych. Stosujemy narzędzia oparte na niskiej i wysokiej technologii. Zdecydowanie się na podjęcie prób uczenia dziecka określonej metody komunikacji alternatywnej lub na wprowadzenie podejścia łączącego elementy różnych metod nie jest zadaniem łatwym. Wiemy, że wymaga to od nas nauczycieli, terapeutów ogromu pracy samokształceniowej i doskonalenia wiedzy na ten temat.   Kształcimy się w zakresie metody Makaton, PECS,  uczestniczymy również w szkoleniach i superwizjach z zakresu AAC pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman, która zainspirowała nas do pracy opartej na aktywności dziecka,  pracy pełnej empatii, wrażliwości i samodyscypliny. 

 

zdj2-min

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami