Koncepcja pracy ośrodka

Koncepcja pracy jest związana z zadaniami OREW wynikającymi ze statutu, programem wychowawczym i profilaktyki.

Nasza misja:

 Budowanie poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia osoby niepełnosprawnej.

Wizja ośrodka: 

Jako placówka chcemy stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków na miarę indywidualnych możliwości, zapewniać przyjazną, życzliwą atmosferę, wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie w celu zapewnienia im komfortu życia, podejmując działania w następujących obszarach:

 1. Oddziaływanie w sferze społecznej:
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa
 • rozwijanie poprzez ruch i aktywność
 • przygotowywanie do życia na miarę indywidualnych możliwości,
 • rozwój czynności  samoobsługowych
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwój aktywnego modelu komunikowania się, wyrażanie własnych potrzeb
 • uczestnictwo w życiu społecznym, nawiązywanie relacji z innymi, współpraca w grupie
 • budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie
 1. Oddziaływanie w sferze poznawczej:
 • stymulacja zmysłów, rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem
 • poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów zachodzących w świecie
 • poprawa sprawności procesów poznawczych
 • indywidualizacja wymagań, dobór metod  i środków dydaktycznych  do potrzeb wychowanków
 1. Oddziaływanie w sferze zdrowotnej:
 • poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu
 • zapewnienie kompleksowej rehabilitacji
 • udział w zajęciach rekreacyjnych
 1. Współpraca z rodziną:
 • wsparcie rodziny, pomoc w zrozumieniu przez rodziców aktualnej sytuacji życiowej
 • wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspakajanie przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka
 • angażowanie rodziców w działalność placówki
 1. Zapewnienie odpowiednich warunków fizycznych:
 • dostosowanie pomieszczeń i sprzętu do potrzeb wychowanków
 • dbałość o zabezpieczenie ortopedyczne (foteliki, sprzęt rehabilitacyjny) w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwej pozycji do pracy i wypoczynku

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami