Szkoła podstawowa i gimnazjum

W Szkole Podstawowej uczniowie realizują obowiązek szkolny w  zespołach edukacyjno–terapeutycznych na dwóch etapach. Pierwszy etap edukacyjny ( klasa I – III) obejmuje nauczanie zintegrowane, drugi etap edukacyjny ( klasa IV – VI) nauczanie przedmiotowe.   Kontynuacja nauczania przedmiotowego jest realizowana w naszym Gimnazjum – uczniowie realizują obowiązek szkolny w  zespołach edukacyjno–terapeutycznych na III etapie edukacyjnym (klasy I-III).   Do zespołów uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. Zajęcia prowadzone są w małych (4-8 osób) grupach pod kierunkiem nauczyciela oligofrenopedagoga oraz opiekuna/terapeuty zajęciowego.   Program zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzony jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (obowiązujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

15137509_1998579697035526_6635091938317092491_o

14380059_1964614867098676_3278434266850057014_o

 

Uczniowie przyjęci do grup edukacyjno-terapeutycznych realizują opracowane przez zespół specjalistów Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET). W programie uwzględnia się zagadnienia dotyczące następujących przedmiotów:

 • funkcjonowanie w środowisku – treści programowe w zależności od indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów obejmują: samoobsługę, uspołecznienie, komunikowanie się, czytanie, pisanie; elementarne pojęcia matematyczne
 • plastyka –  głównym celem jest przede wszystkim kształtowanie u uczniów  umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych, wypowiadanie się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura; ułatwienie dziecku ekspresji, usprawniania manualnego, ćwiczenia koordynacji oka i ręki, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi, wdrażanie do zachowania  czystości, ładu i porządku
 • technika – w ramach zajęć uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu przyrządzania prostych posiłków, obsługi urządzeń technicznych, czynności manualnych
 • muzyka z rytmiką – zajęcia obejmują kształcenie poczucia rytmu, kształcenie  słuchu i umiejętności słuchania muzyki, ćwiczenia głosowe i śpiew, muzykowanie, różnorodne formy taneczne
 • wychowanie fizyczne – realizowane jest w formie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych na sali rehabilitacyjnej, a zajęcia prowadzi fizjoterapeuta

DSC_1975

15002385_1993395504220612_7467568416782492555_o

 

Dla każdego ucznia opracowywany jest również Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na podstawie obserwacji własnej. Zakres oddziaływań rewalidacyjnych dotyczy m. in:

 • rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej
 • kompetencji komunikacyjnych
 • doskonalenia procesów poznawczych
 • ćwiczenia dużej motoryki, schematu własnego ciała
 • koordynacji wzrokowo ruchowej
 • alternatywnych metod komunikacji
 • innych wynikających z programu rewalidacji i potrzeb rozwojowych uczniów

Prowadzone są dodatkowe zajęcia rewalidacyjne:

 • relaksacja
 • biblioterapia
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 
13048077_1880302815529882_118126881224926461_o (1)

15493756_2014283098798519_6309512428463675987_o

DSC_1904

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami