Terapia psychologiczna

,,Chcę, by zrozumiano, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią własnej czujnej myśli,

własnego uważnego spostrzegania.” 

Podstawą relacji między dzieckiem i psychologiem jest dobry kontakt, umiejętność odczytywania jego niewerbalnych komunikatów, interpretowanie jego zachowania w kontekście przeżywanych przez niego emocji. Zajęcia z psychologiem mają charakter spotkań indywidualnych, bądź grupowych. Forma zajęć uzależniona jest od potrzeb rozwojowych wychowanków.   Praca psychologa w OREW opiera się na działaniach diagnostyczno-terapeutycznych. Psycholog przy pomocy takich metod jak wywiad, obserwacja oraz wystandaryzowanych narzędzi badawczych ocenia poziom rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i poziom dojrzałości społecznej. Zadaniem psychologa jest wspieranie rozwoju osobowości, wyzwalanie u dzieci autonomii poprzez rozwijanie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów. Zajęcia  mają charakter ogólnorozwojowy bądź są ukierunkowane na konkretny „problem” np. na redukcję agresji, wzmocnienie akceptacji i wzajemnego szacunku uczniów wobec siebie.   Wiodącym, ogólnym celem zajęć terapeutycznych jest wielostymulacja rozwoju a więc  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń „pobudzających” poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.

Zajęcia wzmacniają  spontaniczność i otwartość, prowokują do własnej, twórczej inwencji i aktywności. Redukują lęk przed porażką a wzmacniają wiarę w siebie i poszanowanie indywidualności. Prowadząc zajęcia psycholog korzysta z różnorodnych metod:

 • obserwacja psychologiczna
 • rozmowa terapeutyczna
 • metoda TEACH
 • metoda wielozmysłowego poznawania otoczenia
 • elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metody praktycznego rozwiązywania problemów związanych z sytuacjami społecznymi
 • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • metoda wzmocnień pozytywnych
 • metody eksponujące (np. pokaz fotografii, filmu)
 • elementy dramy
 • metody praktyczne (wykonywanie czynności praktycznych)
 • metoda modelowania (nauka poprzez naśladowanie)

Aby wspomagać rozwój dzieci niepełnosprawnym, niezbędna jest współpraca z jego najbliższym środowiskiem – rodziną. Rodzic jest pierwszym terapeutą dziecka, który wprowadza je w świat społeczno-emocjonalnych interakcji. Dobra współpraca z rodziną jest kluczem do osiągnięcia optymalnych warunków rozwoju dziecka.   Proponujemy rodzicom spotkania indywidualne oraz grupowe ukierunkowane na pomoc i wsparcie. Praca psychologa obejmuje również współpracę ze specjalistami w ramach Zespołu Terapeutycznego.

  2para19

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami