Wczesne wspomaganie rozwoju

„Rozwój daje radość”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bardzo szeroka definicja pomagania małemu dziecku, która oznacza wielospecjalistyczne, kompleksowe, intensywne działania mające na celu dynamiczne pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej.   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje także przygotowanie, pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.

 

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • Psycholog
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Oligofrenopedagodzy
 • Surdopedagodzy
 • Tyflopedagodzy
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci integracji sensorycznej

Do zadań zespołu należy między innymi opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnej stymulacji, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu i oceniania postępów dziecka. Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne, organizuje się je w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu tzn. jedna lub dwie godziny w tygodniu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, pomoce i w Sali Integracji Sensorycznej.   Dobór terapeutów oraz odpowiednich metod pracy uzależniony jest od potrzeb dziecka, które określa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zespół  terapeutów uwzględnia zalecenia poradni a dodatkowo na bieżąco obserwuje i diagnozuje możliwości oraz funkcjonowanie dziecka i zgodnie z jego potrzebami i możliwościami wybiera najbardziej optymalne dla dziecka metody terapeutyczne.

 

 

Argumenty za podjęciem jak najwcześniejszego wspomagania rozwoju:

 • małe dzieci są bardziej podatne na stosowane programy rehabilitacyjne oraz czynią szybsze postępy we wczesnym etapie rozwoju
 • dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię (wiele zaburzeń narasta wraz z wiekiem, co utrudnia terapię i edukację)
 • dzieci łatwiej generalizują wypracowane przez siebie umiejętności i nawyki
 • wczesne wspomaganie jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których dziecko nie osiągnęło by bez pomocy
 • zgodnie z prawem pierwszeństwa dotyczącym uczenia się, pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają później zmianie
 • dzieci stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • dzieci uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku

 

 

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami