Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

Zajęcia zespołowe i indywidualne organizowane są dla osób upośledzonych w stopniu głębokim na wniosek rodziców dziecka w oparciu o orzeczenie o potrzebie prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia indywidualne odbywają się w domu wychowanka bądź na terenie ośrodka. OREW przeznaczony jest dla wychowanków od 3 – 25 r.ż. Grupy, w których przebywają podopieczni liczą od 2 do 4 uczniów.   To pozwala na bliski kontakt z uczniem, poznanie jego możliwości i potrzeb oraz odpowiednie ich zaspokajanie. Każdy wychowanek ma opracowany Indywidualny Program Rewalidacyjno – Wychowawczy bazujący na mocnych stronach każdego wychowanka i dostosowanych do jego potrzeb i możliwości psychoruchowych.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

  1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości wychowanka,
  2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,
  3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia (poruszanie, przemieszczanie, czynności samoobsługowe),
  5. rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia (rozwijanie globalnego odczuwania zmysłów: dotyk, zapach, smak, wzrok, słuch), naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowania umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
  6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku,
  8. możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

14711195_1976390052587824_6901681145252571692_o

14714936_1976389695921193_2404064575235245813_o

14691437_1976389502587879_1892016030326841852_o 13495521_1912795422280621_7235475034569897449_o
15578206_2017557601804402_390693624608689557_o15390904_2008052322754930_9192067310028510828_n

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami