Zapisy do OREW

Zapisy do OREW

Zapisy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach  trwają przez cały rok kalendarzowy.

 

Wstępnego zapisu można dokonać:

 – telefonicznie pod nr 32 218 70 01

 – poprzez naszą stronę internetową

–  lub osobiście w siedzibie placówki

Do OREW przyjmujemy dzieci na podstawie (dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny oraz uczestniczących w zajęciach przedszkolnych oraz rewalidacyjnych):

  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  • Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

  • Skierowanie od lekarza  w przypadku korzystania ze świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

 

 Podstawą przyjęcia do ośrodka jest złożenie przez rodzica pisemnej woli.     

 Decyzję o  przyjęciu do OREW podejmuje Dyrektor, decyzja ma formę pisemną.

 

                                                    ZAPRASZAMY

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami