Zrealizowane programy

Zrealizowane programy

„ZDROWE PLECY MAMY I TATY

 Projekt profilaktyki zdrowotnej skierowany do rodziców dzieci z problemami w zakresie samodzielnego poruszania się, korzystających z wózków inwalidzkich lub z zaopatrzenia medycznego. Główne założenie projektu to podkreślenie wagi problemu jakim jest powstawanie dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa związane z sprawowaniem intensywnej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz podjęcia działań na jego zmniejszenia.
Projekt składał się z 3 etapów. Pierwszy – wywiad, połączony z zebraniem danych ukierunkowanych na problem. Etap drugi- instruktaż, a trzeci etap – terapeutyczny.
W trakcie zajęć rodzice otrzymali wsparcie fizjoterapeutyczne polegające na zapobieganiu rozwojowi dolegliwości bólowych kręgosłupa głównie ich redukcji oraz wyuczenie pozycji odciążających.
Patronat nad projektem objęła Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Koordynatorami projektu byli dr Andrzej Myśliwiec oraz dr Mirosław Kokosz.

 

 

„W ŚWIECIE ZAPACHÓW I SMAKÓW – KULINARNE ABC 

Autorski projekt zajęć kulinarnych realizowany w gimnazjum OREW, dla grupy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W kąciku kulinarnym powstają różnorodne potrawy, uczniowie przyswajają podstawy wiedzy z zakresu bhp, aktywnie uczestniczą w czynnościach tj. zakupy, sprzątanie, gotowanie. Uczniowie w trakcie zajęć korzystają z indywidualnych kart pracy, w których w sposób adekwatny do możliwości poznawczych każdego uczestnika projektu są ujęte zasady bezpieczeństwa, procedury postępowania oraz przepisy przygotowywanych potraw. Ważnym aspektem działań podejmowanych w ramach projektu jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do życia społecznego, rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które umożliwią mu spostrzeganie siebie jako osoby niezależnej.

 

 

,,WOLONTARIAT NA RZECZ OLIMPIAD SPECJALNYCH” 

Projekt opierający się na cyklicznych spotkaniach pedagogów OREW na terenie placówki z młodzieżą z Zespołu Szkół w Wyrach, Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie oraz I LO im. Karola Miarki w Mikołowie. Spotkania z wolontariuszami trwają już od czterech lat. Cykliczne spotkania mają na celu zwiększenie wiedzy wśród uczniów i licealistów na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz kształtowania w nich postaw nacechowanych otwartością i akceptacją. Wszelkie działania podejmowane w trakcie trwania projektu służą propagowaniu informacji dotyczących osób niepełnosprawnych, kształtowaniu świadomości dotyczącej Olimpiad Specjalnych, udział w naszych corocznych zawodach MATP na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

 

„MUZEUM W DRODZE”

Projekt edukacyjny, w ramach którego cyklicznie odbywają się u nas lekcje muzealne prowadzone przez pracowników Muzeum w Rybniku. Celem zajęć jest przekazanie naszym wychowankom w zupełnie inny sposób określonej wiedzy, wyrabianie umiejętności korzystania z nowego rodzaju źródła wiedzy, jakim są eksponaty muzealne, a także kształtowanie właściwego stosunku do zabytków kultury i historii, która rozbudza w uczniach poczucie tożsamości z regionem i krajem.Odbyło się już kilka lekcji muzealnych na terenie naszego ośrodka, na których to zajęciach nasi wychowankowie mieli możliwość usłyszenia  o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Nasi uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w tych niecodziennych lekcjach. Wybrali się też w ramach projektu do Muzeum w Rybniku na wystawę „Twardy orzech do zgryzienia”, na której mogli zobaczyć różne rodzaje dziadków do orzechów o najróżniejszych formach i kształtach.

 

 

 „JARZYNKOWO” 

Projekt ogrodniczo – botaniczny realizowany przez uczniów naszej placówki przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym.Zajęcia ogrodnicze to dla naszych podopiecznych zarówno świetna zabawa jak i praca. Zajęcia miały na celu obserwację przyrody, przyswojenie wiedzy z zakresu ekologii a także kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Bezpośredni kontakt z przyrodą uwrażliwia dzieci na jej piękno.  Na zajęciach w ogrodzie, nasi uczniowie sadzili nasiona i cebulki roślin lub warzyw. Ważnym elementem była obserwacja przyrodnicza. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w sezonie, dwa razy w miesiącu.

 

PSOUU w Mikołowie

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel: (32) 218-70-01
e-mail: orew.wyry@psouu.org.pl

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Skontaktuj się z nami